PRAVILA UPORABE
NA SPLETNIH STRANEH
pasme-psi.com

1. Pasme-psi.com je spletni medij, ki ga uporabljata dve vrsti uporabnikov. Po eni strani daje vzrediteljem in drugim prodajalcem psov možnost da v sistem vnesejo svojo ponudbo; in po drugi strani široki množici končnih uporabnikov omogoča pregledno seznanjanje s pasjimi pasmami, jim daje uporabne nasvete kako izbrati pravo pasmo za njihovo konkretno situacijo, ter jim omogoča pregled ponudbe psov ki so naprodaj od vzrediteljev in drugih prodajalcev.

2. Za uporabo portala pasme-psi.com mora uporabnik soglašati s temi pravili uporabe. Strinjanje s temi pravili je pogoj za uporabo portala pasme-psi.com. Tukaj navedena pravila občasno posodobimo. Uporabnik našega portala mora sam poskrbeti da bo z njimi na tekočem. Uporaba portala pasme-psi.com enostavno pomeni, da se uporabnik strinja s tukaj napisanimi pravili.

3. Uporabnik se zavezuje, da bo pri prijavi vnesel svoje lastno ime in resnične kontaktne podatke. Ob prvi prijavi uporabnika (vzreditelja ali prodajalca) se je potrebno registrirati v sistem in pri tem izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje.

4a. Vsak uporabnik portala pasme-psi.com s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja sistema in za pošiljanje elektronske pošte v skladu z naslednjo točko teh pravil. pasme-psi.com se zavezuje te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnikovih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
4b. Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s sistemom in aktivnostmi na portalu pasme-psi.com. Ta elektronska pošta lahko občasno vsebuje reklamna sporočila. Upravljalec portala se zavezuje, da elektronskih naslovov uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam.
4c. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronske pošte od našega portala, mora zbrisati vse svoje vnešene oglase ali pa oglasom nastaviti tak datum veljavnosti, da ne bodo več aktualni (ne bodo več prikazani). pasme-psi.com se zavezuje, da elektronsko pošto pošilja samo tistim uporabnikom, ki imajo v našem sistemu vnešene aktivne oglase. Izjema k tej točki je elektronska pošta, ki se pošilja registriranim vzrediteljem z namenom opominjanja na potečene oglase, torej povabila za obnovitev vsebine oglasov.

5. pasme-psi.com ne odgovarja za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas je odgovorna samo oseba, ki ta oglas odda.

6. Prepovedana je uporaba sistema pasme-psi.com na tak način, s katerim bi kakorkoli kršili veljavne državne zakone ali ustavo Republike Slovenije.

7. Morebitne spore med prodajalci (osebami ki vnesejo oglas) ter kupci, se rešujejo izključno med prodajalci in kupci. pasme-psi.com ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

8. Uporabniki portala pasme-psi.com se zavezujejo, da bodo njihovi vnešeni oglasi resnični in da ne bodo vnesli oglasa za prodajanje ukradenih psov.

9. Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

10. Uporabniki se zavežejo, da ne bodo objavljali oglasov za nekoga drugega brez njegovega soglasja.

11. Vnešeni oglasi na portalu pasme-psi.com so namenjeni izključno ponujanju psov. Kot oglase ni dovoljeno vnašati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni ponudba konkretnega psa ali psov za prodajo/oddajo.

12. Prodajalec oziroma vzreditelj sme v sistem vnesti več oglasov, vendar se mora posamezni oglas nanašati na samo eno pasjo pasmo.

13. Uporabnik se v sistem sme vpisati le enkrat in za istega psa oddati le 1 oglas.

14. Spletno povezavo (in še to samo do svoje spletne strani o psih) smejo pri vnosu osebnih podatkov vnesti samo registrirani vzreditelji psov. Vnašanje spletnih povezav v vsebino oglasov v nobenem primeru ni dovoljeno.

15. Upravljalec sistema si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave oglasa, če meni da bi objava takšnega oglasa škodovala sistemu - presojo o tem si upravljalec v celoti pridržuje. Upravljalec strani pasme-psi.com si tudi pridržujejo pravico, da nemudoma črta s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu pasme-psi.com.

16. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla. pasme-psi.com ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla.

17. Z objavo oglasa na našem portalu se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov. Uporabnik mora imeti delujoč email naslov, kjer redno pregleduje pošto.

18. Kopiranje in uporaba kateregakoli dela strani pasme-psi.com, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki, ni dovoljeno brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca portala.

19a. Na portalu pasme-psi.com so med drugim objavljeni tudi članki, ki so jih prispevali uporabniki. Enako velja tudi za objavljene slike psov.
19b. pasme-psi.com se zavezuje, da na željo uporabnika k prispevanemu opisu ali sliki doda ime uporabnika in po želji naziv psarne, ob sliko pa lahko tudi ime psa.
19c. Uporabnik ki prispeva sliko ali članek, soglaša, da pasme-psi.com do njega nima nobenih obveznosti.

20. Končni uporabniki lahko vzreditelje in prodajalce preko portala kontaktirjo le z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja. Nikakor ni dovoljeno reklamiranje kakšne storitve ali produkta.

21. Vsak uporabnik sistema sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljalca sistema pasme-psi.com.

22. Upravljalec portala in njegov lastnik ne odgovarjata za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so ponujene 'takšne kot so', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru pasme-psi.com, njen upravljalec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Spletno stran uporabljate na lastno odgovornost. Vsebina spletne strani je izdelana z vso skrbnostjo. Kljub temu upravljalec ne garantira, da spletna stran in informacije, ki jih vsebuje, ustrezajo zahtevam uporabnika in da je spletna stran vedno na voljo brez prekinitev, pravočasno, varno in brez napak. Poleg tega ne garantira za rezultate, dosežene zaradi uporabe spletne strani.

23. Upravljalec portala pasme-spi.com si pridružuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost in izgled strani.

24. Upravljalec portala pasme-spi.com si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi teh Pravil pomeni soglasje s spremembami. Kontaktni podatki o upravljavcu strani so dostopni na strani pasme-psi.com.

Email kontakt do upravljalca portala pasme-psi.com: info@pasme-psi.com

Ta pravila se nahajajo na naslovu: http://www.pasme-psi.com/pravilaUporabe.php